Konkurs historyczno-plastyczny Histoprypaint.pl

Konkurs adresowany jest do młodzieży polonijnej i związany jest z jubileuszem 100 lat niepodległości Polski. Termin nadsyłania prac upływa 30.09.2018 września 2018 roku.

 

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,

Dom Kultury Dorożkarnia po raz drugi zaprasza najmłodsze pokolenie Polonii do udziału w konkursie plastyczno-historycznym. W tym roku odniesiemy się do niepodległości, którą Polska odzyskała po 123 latach zaborów. Jak do tego doszło? Czy odzyskanie niepodległości to przede wszystkim walka pełna poświęcenia i bohaterstwa? Czy swoją rolę mieli też zwykli mieszkańcy? Czy niepodległość jest ważna? Co zyskała nasza Ojczyzna dzięki niepodległości? Jakie wydarzenia, osoby, miejsca lub symbole z lat 1918-2018 warte są zapamiętania?

Sięgnijcie do różnorodnych publikacji, oglądajcie filmy, słuchajcie polskich utworów, poznajcie polskich artystów – z pewnością znajdziecie tam inspiracje.
Ważną rolę w drodze do wolności naszego kraju odegrali Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski. Zachęcamy, byście poszukali także innych bohaterów. Niech Wasze prace będą osobistym spojrzeniem na 100 lat niepodległości Polski.
Przeczytajcie uważnie regulamin. Myślcie, planujcie, projektujcie, twórzcie.
Na Wasze prace czekamy w Warszawie do 30 września 2018 r.
Wszystkim życzymy powodzenia.

Iwona Okupska i Katarzyna Krasowska
koordynatorki konkursu

KONKURS PLASTYCZNY HISTORYPAINT.PL

Konkurs organizowany jest z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tego jubileuszu. Uczestnicy mogą wybrać dowolne wydarzenie, postać, symbol lub miejsce, które ich zdaniem ma istotne znaczenie dla Polski. Praca może odnosić się zarówno do tych aspektów, które doprowadziły do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, ale też do historii najnowszej – ostatnich 100 lat.
Autor musi opatrzyć pracę własnym komentarzem, dlaczego jego zdaniem wybrane wydarzenie/postać/symbol/miejsce warte jest zapamiętania.

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa.

CELE KONKURSU
- upowszechnianie i popularyzacja ważnych wydarzeń z historii Polski wśród dzieci i młodzieży z polskimi korzeniami, mieszkającymi poza granicami kraju;
- wzmacnianie więzi młodego pokolenia z ojczyzną własną lub z ojczyzną przodków;
- podtrzymywanie tożsamości narodowej młodzieży narodowości polskiej mieszkającej za granicą;
- popularyzacja historii Polski wśród odbiorców wydarzenia w kraju.

UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11 – 19 lat, narodowości polskiej lub mających polskie korzenie, mieszkających poza granicami Polski. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę. Każda praca może mieć tylko jednego autora, w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić załączoną kartę zgłoszenia i nakleić ją na rewersie pracy.

WIEK
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat. Prace będą oceniane w kategoriach: 11-13 lat; 14 – 16 lat i 17-19 lat.

TECHNIKA
Do konkursu można składać prace graficzne, kolaże, rysunki i prace malarskie. Format pracy maksymalnie B2 czyli 500×707 mm. W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane drogą elektroniczną. Każda praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz powinna mieć doklejoną metryczkę.

TERMINY
Prace należy przesłać do Domu Kultury DOROŻKARNIA w terminie do 30 września 2018r.
UWAGA! Decyduje data wpłynięcia pracy.
Jury oceni prace w terminie 6/7 października 2018r.
Prezentacja prac – listopad 2018r.

ADRES
Dom Kultury DOROŻKARNIA
ul. Siekierkowska 28
00-709 Warszawa

JURY
Prace oceni jury w składzie: artyści plastycy, specjalista w dziedzinie historii Polski.
Decyzje jury są niepodważalne.

 
Jury oceni prace przyznając I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Jurorzy wybiorą także prace do wystawy. Prace te znajdą się w drukowanym katalogu, będą także publikowane w Internecie. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy oraz egzemplarze katalogu a także publikacje i wydawnictwa płytowe polskich artystów. Prace zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanym wernisażu, któremu towarzyszyć będzie koncert. Wydarzenie zostanie zorganizowane w listopadzie 2018r.
Laureat Grand Prix zostanie zaproszony wraz z opiekunem na finał konkursu (organizator pokryje koszty podróży i pobytu).
Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. Autorzy prac wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i publikację prac zgłoszonych do konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zawiadomi autorów o terminie wernisażu, jednak poza Grand Prix nie zwraca kosztów ich podróży i pobytu w Warszawie.

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie www.dorozkarnia.pl  (zakładka projekty) oraz na profilu na Facebooku.

Opieka artystyczna: Katarzyna Krasowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Koordynacja projektu: Iwona Okupska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

METRCZKA -  METRYCZKĘ NALEŻY NAKLEIĆ NA REWERS PRACY

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………………………………………….

Wiek: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokładny adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Od jak dawna autor pracy mieszka poza granicami Polski: …………………………………………………………………

Tytuł pracy/nazwa prezentowanego wydarzenia: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dlaczego zdaniem autora wydarzenie ma znaczenie dla niepodległości Polski (nie więcej niż 3 zdania):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Skąd autor dowiedział się o konkursie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna, który zachęcił autora do wzięcia udziału w konkursie (np. rodzica, cioci, wujka, nauczyciela, instruktora itd.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy autor brał już udział w konkursach (nie tylko plastycznych) organizowanych przez Polskę dla Polonii, jeśli tak to w jakich:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy autor chciałby brać udział w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki zgłaszającej pracę:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami regulaminu konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu plastycznego historypaint.pl.

.............................................
podpis rodzica/opiekuna
(dotyczy osób niepełnoletnich)

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…