NATCAR
BETA CAR

8. Bieg o Puchar Króla Jana III Sobieskiego

niedziela 9 września 2018, godz. 11.00

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Biegu o Puchar Króla Jana III Sobieskiego.
Bieg odbędzie się w niedzielę, 9 września 2018 r. o godz. 11:00 na wzgórzu Kahlenberg.
Nie są to zwykłe zawody, lecz bieg z „historią w tle” – w tym roku przypadający w 335. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

Przewidziane są następujące trasy biegowe:
– trasa o długości ok. 3 km (tylko dorośli – od 16 lat)
– trasa o długości ok. 1 km (dzieci 10-12 lat, młodzież 13-15 lat, dorośli)
- trasa o długości 0,5 km (najmłodsze dzieci 7-9 lat)
– oraz trasa nordic walking 3 km (tylko dorośli)

Uhonorowanie zwycięzców odbędzie się w trakcie uroczystości na Kahlenbergu. Dla każdego uczestnika przewidziane są pamiątkowe medale, a dla zwycięzców puchary.
Opłata startowa: dorośli 10 euro, dzieci i młodzież: 5 euro.

Informacje: tel.0664/100 82 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Organizator: Pismo „Polonika”
Współpraca: Oddział ZPRP Dunaj w Wiedniu
Patronat honorowy: Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, generał Związku Stanisław Władysław Śliwa
Sponsor: gen. bryg. Jarosław Szymon Bierecki, członek Rady Generałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz zgłoszeniowy:

 REGULAMIN VIII BIEGU O PUCHAR KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

ORGANIZATOR: Pismo Polonii Austriackiej „Polonika”, Vienna Office Center, Graben 12, 1010 Wiedeń, tel. 00436641008298, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:
• Uczczenie 335. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej
• Integracja środowiska polonijnego poprzez imprezę sportową
• Propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu
• Promocja regionu Wienerwald

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
9.09.2018 r., niedziela, godz. 11.00. Wzgórze Kahlenberg, 1190 Wiedeń.

- Przewidziane są trasy biegowe do wyboru:
1. Bieg główny (trasa o wyższym stopniu trudności).
Dystans: ok. 3 km.
Udział: tylko dorośli (od 16 lat).
Start: Höhenstrasse - przy przystanku autobusowym Krapfenwaldgasse (autobus 38A). Trasa: czerwonym szlakiem turystycznym wzdłuż Höhenstrasse w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu - przez most nad Höhenstrasse - w lewo w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu.
Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).

2. Bieg dodatkowy (trasa o niewielkim stopniu trudności).
Dystans: ok.1 km.
Udział: dzieci (10 - 12 lat), młodzież (13 - 15 lat), dorośli (od 16 lat).
Start: Parking przy Höhenstrasse/Villenstrasse. Trasa: szlakiem turystycznym wzdłuż Höhenstrasse - przy moście nad Höhenstrasse w prawo w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu.
Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
3. Bieg dodatkowy (trasa o najmniejszym stopniu trudności).
Dystans: ok. 0,5 km.
Udział: tylko najmłodsze dzieci (7 - 9 lat).
Start: Przy moście nad Höhenstrasse w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu.
Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
4. Nordic walking
Dystans: ok. 3 km.
Udział: tylko dorośli (od 16 lat).
Start: Höhenstrasse - przy przystanku autobusowym Krapfenwaldgasse (autobus 38A). Trasa: czerwonym szlakiem turystycznym wzdłuż Höhenstrasse w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu - przez most nad Höhenstrasse - w lewo w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu.
Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
- Biegi zostaną przeprowadzone szlakami turystycznymi (w większości podłoże asfaltowe).
- Szerokość tras: ok. 2-3 m
- Limit czasu na pokonanie trasy głównej wynosi 30 min., a trasy dodatkowej 15 min.
- Trasy będą oznaczone..
- Pomiar czasu – dla zwycięzców..
- Wręczenie pucharów i medali podczas uroczystości na Kahlenbergu 9.09.2018 r.

OPŁATA STARTOWA:
Dzieci i młodzież - 5 euro, dorośli - 10 euro (opłata przy wydaniu numeru startowego przy Punkcie Informacyjnym).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Każdy zawodnik dostarcza do Organizatora zawodów wypełniony Formularz Zgłoszeniowy. Wypełnienie i dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Kategorie wiekowe uczestników:
- Najmłodsze dzieci: dziewczynki i chłopcy od 7 do 9 lat (biorą udział tylko w biegu na 0,5 km)
- Dzieci: dziewczynki i chłopcy od 10 do 12 lat (biorą udział tylko w biegu na 1 km)
- Młodzież: dziewczyny i chłopcy od 13 do 15 lat (biorą udział tylko w biegu na 1 km)
- Dorośli: kobiety i mężczyźni od 16 lat (biorący udział w biegu na 1 km lub na 3 km oraz w nordic walking)
- Zawodnicy powyżej 16 roku życia podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (wypełnienie Oświadczenie Zawodnika)
- Zawodnicy poniżej 16 roku życia zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o pozwoleniu na ich udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem (Zgoda rodzica dziecka niepełnoletniego). Zawodnicy poniżej 16 lat muszą być pod stałą opieką zapewnioną przez rodziców lub opiekunów
- Przydzielenie i odbiór numeru startowego następuje 9.09.2018 r. przed zawodami w Punkcie Informacyjnym.
Punkt Informacyjny czynny w dniu zawodów, 9.09.2018 r. od godz. 9.00 do 11.00 znajdować się będzie na starym tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu). Nieodebranie numeru startowego w dniu zawodów do godz.10.30 traktowane jest jako rezygnacja z zawodów. Przydzielone numery startowe powinny znajdować się na klatce piersiowej zawodnika. Po odebraniu numeru startowego zawodnik we własnym zakresie udaje się na miejsce startu.

ZGŁOSZENIA:
- U Organizatora do wyczerpania limitu startujących. Łączny limit zawodników na obydwa biegi wynosi 100 osób. Zgłoszenia do udziału w Biegu przyjmowane są do 6.09.2018 r. przez Internet (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia zawodnika). Możliwość zgłoszenia uczestnictwa bezpośrednio przed zawodami 9.09.2018, do godz. 10.30 w Punkcie Informacyjnym - tylko w miarę wolnych miejsc.

NAGRODY
- Każdy zawodnik, który w regulaminowym czasie ukończy Bieg, otrzyma pamiątkowy medal
- Zwycięzcy (1 miejsce w poszczególnych kategoriach) Biegu Głównego, Dodatkowego oraz nordic walking otrzymają puchary. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w kompleksie leśnym Wienerwald
- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń Organizatora i służb porządkowych
- Bieg Główny ze względu na dystans i podbiegi zalecany jest dla zawodników z przygotowaniem kondycyjnym
- Na starcie zawodnicy ustawiają się zgodnie z przydzielonymi numerami startowymi.
- Organizator zapewnia wodę na trasie biegu i na mecie
- Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych, ze względów bezpieczeństwa, Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a nawet odwołać zawody
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- Zawodnicy wyrażają zgodę dla Organizatora Biegu i podmiotów z nim powiązanych na przetwarzanie ich danych osobowych oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dla potrzeb zawodów
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kultury osobistej oraz zasad fair-play podczas trwania zawodów. Do wręczenia pucharów, medali i zrobienia pamiątkowych zdjęć, zawodnicy powinni mieć na sobie numery startowe
- Wykluczone jest propagowanie przez zawodników w trakcie imprezy idei pozasportowych, nie związanych z charakterem Biegu
- Organizator nie odpowiada za zaginione w czasie trwania zawodów rzeczy osobiste zawodników
- Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora ani osób współpracujących z nim podczas zawodów
- W przypadku niestosowania się zawodnika do regulaminu może być on wykluczony z zawodów, względnie zdyskwalifikowany
- Wszystkie spory związane z zawodami rozstrzyga Organizator, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące
- Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…