BETA-CAR
NATCAR

Strażnik Pamięci Historycznej Polska - Austria 2018

środa, 14 listopada 2018 roku, godz. 18.30

 

Zapraszamy na IV edycję konkursu „Strażnik Pamięci Historycznej Polska - Austria“.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25
1030 Wiedeń

Celem konkursu jest uhonorowanie tych osób, które utrwalają za granicą historię Polski oraz przyczyniają się do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej Polaków żyjących poza krajem.

Tytuł „Strażnik Pamięci Historycznej Polska - Austria 2018“ w kategorii Upamiętnianie otrzymają cztery osoby: inż. Christian Wöhrleitner, Josef Tutschek, radca rządu krajowego Dolnej Austrii, inż. Helmut Lorenz, inż. Josef Binder i dwie instytucje: Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz Związek Piłsudczyków RP - Oddział Dunaj w Wiedniu.
Nagrodzeni Austriacy od wielu lat podejmują wiele starań, aby pamięć o tragicznych losach więźnów obozów koncentracyjnych w Wiener Neudorf i Guntramsdorf nie zanikła, aby tamte wydarzenia z okresu II wojny światowej były przestrogą dla wszystkich. Należy nadmienić, że Polacy stanowili bardzo dużą grupę narodowościową wśród więźniów tych obozów. Na szczególne uznanie zasługuje również to, że inż. Christian Wöhrleitner, radca Josef Tutschek, inż. Helmut Lorenz oraz inż. Josef Binder rokrocznie opiekują się delegacjami byłych więźniów obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen – Gusen, którzy przybywają do Wiener Neudorf i Guntramsdorf na uroczystości związane z wyzwoleniem tych obozów.
Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu działa od 40 lat. Zmieniały się programy nauczania, podręczniki, ale zawsze przyświecał jej podstawowy cel – wychowanie patriotyczne, rozumiane zarówno jako przekazywanie wiedzy o współczesnej Polsce, ale także, a może przede wszystkim o jej historii, tradycji i korzeniach naszej tożsamości.
Jedyne materialne upamiętnienie w Austrii w 2018 roku wydarzenia związanego z polską historią zawdzięczamy Związkowi Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu.
28 września 2018 r. w kościele św. Trójcy Schlosskirche Hetzendorf w 12. dzielnicy Wiednia miała miejsce niecodzienna uroczystość. Z okazji 100. rocznicy ułaskawienia, a następnie uwolnienia polskich legionistów przez ostatniego cesarza Austro-Węgier, błog. Karola I, odsłonięta została tablica upamiętniająca to wydarzenie i zawieszona staraniem Związku Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu. To w tym właśnie kościele cesarz Karol przyjął chrzest. Rektorem kościoła jest obecnie ks. Wojciech Kucza, kapelan wiedeńskiego oddziału Związku Piłsudczyków RP.

Laureatami w kategorii Udział jest dwadzieścia osób z Polonii austriackiej, które szczególnie aktywnie uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych przez pismo „Polonika” upamiętniających historię Polski w Austrii.
W 2018 roku miały miejsce następujące wydarzenia:
- 6 maja. Marsz Pamięci Mauthausen-Gusen, upamiętniających ofiary obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen
- 10 czerwca. IV Marsz „Szlakiem Wolności” przez wiedeński Park Narodowy Lobau, upamiętniający udział wojsk polskich walczących o niepodległość Polski w bitwie pod Wagram w 1809 roku.
- 24 czerwca. IV Marsz „Szlakiem Zwycięstwa” przez wzgórze Bisamberg, upamiętniający udział wojsk polskich w bitwie pod Bisambergiem w sierpniu 1683 roku podczas Odsieczy Wiedeńskiej.
- 9 września. VIII Bieg o Puchar Jana III Sobieskiego na wzgórzu Kahlenberg, upamiętniający Wiktorię Wiedeńską z 12 września 1863 roku
- 16 wrzesnia. VIII Marsz Szlakiem Wojsk Jana III Sobieskiego przez wzgórza Lasu Wiedeńskiego, upamiętniający udział wojsk polskich w obronie Wiednia
- 30 września. XXII spacer „Śladami polskich pamiątek w Wiedniu”. Poznajemy "polski Wiedeń"
- 14 października. III Marsz Drogą Słowian. Jego trasa wiedzie spod kościoła św. Józefa na Kahlenbergu do klasztoru w Klosterneuburg, fragmentem dawnej trasy pielgrzymkowej Via Slavorum, prowadzącej z Krakowa do Rzymu.
- 11 listopda. II Wiedeński Marsz Niepodległości.


Oprawa muzyczna: Klara Nowak (fortepian) oraz Anna Gutowska (skrzypce).


Wstęp wolny.

Organizator: Pismo Polonii Austriackiej „Polonika” we współpracy z Polską Akademią Nauk - Stacja Naukowa w Wiedniu.


Relacja z uroczystości w 2017 roku.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…