Austriacki Parlament w Wiedniu

Gmach austriackiego parlamentu przy Ringstrasse wzniesiono w latach 1874-1883.

 

Jego projektant, Duńczyk Theopil Hansen, wzorował się na architekturze starożytnych Aten. Z tego też względu budynek wyróżnia się wysuniętą ku przodowi częścią centralną z ośmioma korynckimi kolumnami i dwoma skrzydłami bocznymi z kolumnadami. Przed budynkiem znajduje się monumentalna fontanna przedstawiająca Pallas Atenę, grecką boginię mądrości. Trzyma ona w ręku skrzydlatą Nike – boginię zwycięstwa. U jej stóp siedzą alegoryczne figury, przedstawiające Ustawodawstwo – z prawej i Zarządzanie – z lewej oraz cztery nimfy symbolizujące główne rzeki płynące przez cesarstwo austriackie: Dunaj, Łabę, Inn i Wełtawę.
Obok budynku parlamentu z lewej strony znajduje się pomnik Republiki, z prawej zaś pomnik pierwszego kanclerza Austrii, Karla Rennera.
Wnętrza parlamentu można zwiedzać jedynie z przewodnikiem. Ciekawa jest dla nas, ze względu na wspólną historię, Sala Posiedzeń dawnej Izby Deputowanych. Tu zasiadali przedstawiciele wielu narodów monarchii austriackiej, wśród nich wielu wybitnych Polaków, na przykład Franciszek Smolka, który pełnił nawet funkcję przewodniczącego parlamentu, czy Ignacy Daszyński oraz Wincenty Witos, późniejsi premierzy II Rzeczypospolitej.
Gmach parlamentu przez przeszło sto lat był siedzibą wielu instytucji parlamentarnych, początkowo był siedzibą Rady Państwa (Reichsrat) – parlamentu austriackiej części monarchii austro-węgierskiej.
W roku 1918 budynek był świadkiem przemiany cesarstwa austriackiego w Republikę. Od roku 1920, z wyłączeniem lat 1934-1945, budynek parlamentu jest siedzibą Rady Narodowej oraz Rady Związkowej, obu organów austriackiej władzy ustawodawczej.

Rada Narodowa (Nationalrat)
Rada Narodowa składa się ze 183 deputowanych wybieranych przez obywateli na okres 5 lat. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Austrii, którzy ukończyli 16. rok życia.
Głównym zadaniem Rady Narodowej jest stanowienie prawa. Projekty aktów prawnych zazwyczaj są przedstawiane przez rząd lub przez członków Rady Narodowej. Następnie są one przedmiotem dyskusji w komisjach parlamentarnych, po czym decyzję końcową podejmuje cała Izba.

Rada Związkowa (Bundesrat)
Rada Związkowa liczy obecnie 61 członków wybieranych przez parlamenty (Landtag) dziewięciu krajów związkowych na czas trwania kadencji parlamentu w danym kraju związkowym.
Kraje związkowe w zależności od swojej wielkości delegują od 3 do 12 deputowanych. Rada Związkowa powołana została w celu reprezentowania interesów krajów związkowych na płaszczyźnie federalnej poprzez współuczestnictwo w procesie ustawodawczym.
Wszelkie przyjęte przez Radę Narodową projekty ustaw i umowy międzynarodowe są niezwłocznie przesyłane do Rady Związkowej, gdzie po wcześniejszym wydaniu opinii przez komisję są przedmiotem dyskusji plenarnej. Rada Związkowa może zawetować większość ustaw przyjętych przez Radę Narodową. W takim przypadku dany projekt wraca do Rady Narodowej, która musi go ponownie rozpatrzyć.

Austriacki Rząd Federalny ( Österreichische Bundesregierung)
Rząd Federalny prowadzi najważniejsze sprawy administracyjne Republiki Austrii i przedkłada Radzie Narodowej projekty ustaw do uchwalenia. Rząd powoływany jest przez Prezydenta Republiki Austrii. W skład rządu wchodzą: kanclerz, wicekanclerz oraz ministrowie federalni. Przy powoływaniu kanclerza Prezydent nie jest związany żadnymi wytycznymi. Pozostali członkowie rządu powoływani są przez Prezydenta zgodnie z propozycją przedstawioną mu przez kanclerza. Najważniejszą prawną kompetencją rządu federalnego jest uchwalanie projektów ustaw.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…