Nikogo nie wykluczać

Sandra Frauenberger - radna miasta Wiednia ds. integracji, kobiet i ochrony konsumentów