Dyżur czerwiec 2014

Dwa tygodnie temu postawiłem samochód na dosłownie 5 minut na parkingu przy aptece i udałem się do znajdującej się obok trafiki. Wczoraj otrzymałem list od przedstawiciela apteki, w którym zarzuca mi on „Besitzstörung” i żąda ode mnie zapłaty 250,00 euro. Co to oznacza i czy muszę to zapłacić?


- Besitzstörung oznacza naruszenie posiadania. Następuje to w momencie, kiedy osoba nieuprawniona skorzysta lub naruszy cudzą własność bez pozwolenia prawnego właściciela. W tym przypadku miejsce do parkowania należy do właściciela apteki. Jeśli ten parking oznaczony był szyldem, z którego wynikało, że korzystać z niego mogą tylko dane osoby (np. klienci apteki), to każda inna osoba nie jest uprawniona do korzystania z tego parkingu i parkując, narusza własność aptekarza. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy stało się na tym parkingu 5 minut, 1 godzinę czy tylko 1 minutę. Fakt, że postawił pan samochód na tym parkingu i go opuścił, wystarczy, aby spełnić warunki naruszenia posiadania. W takiej sytuacji prawny właściciel może wymagać od Pana zobowiązania się zaniechania dalszego naruszania posiadania (tzw. Unterlassungerklärung) oraz zwrotu kosztów związanych z tym wezwaniem (co może w przypadku zaangażowania adwokata wynosić ok. 250 do 300 euro). Jeśli Pan tego zobowiązania nie podpisze, to grozi panu powództwo o naruszenie posiadania, które związane będzie z kosztami wiele wyższymi.

Kilka miesięcy temu rozstałam się z moim partnerem. Od kilku tygodni zaczął molestować mnie telefonicznie i od kilku dni stoi każdego wieczora pod moimi oknami. Zaczęłam się go obawiać. Co mogę zrobić?
- Można nazwać to zachowanie uporczywym nękaniem osoby (beharrliche Verfolgung /Stalking). Może to przybierać różne formy, jak np. terror telefoniczny (prześladowca dzwoni często i o różnych godzinach do domu lub do pracy), groźby przez telefon, e-mail lub osobiście, wyczekiwanie pod domem lub biurem, obserwowanie lub śledzenie podczas spaceru lub drogi do domu, aż do zniszczenia mienia należącego do osoby prześladowanej. O uporczywym nękaniu można mówić, jeśli trwa ono przez dłuższy czas, zwiększa swoją intensywność i powoduje obciążenie psychiczne osoby prześladowanej, u której pojawiają się z tego powodu problemy z koncentracją, depresje, kłopoty z zaśnięciem, problemy z sercem itp. W takiej sytuacji należy przede wszystkim podzielić się tym problemem z ludźmi z najbliższego środowiska, przez co otrzyma się wsparcie oraz osłabi prześladowcę. Należy też prześladowcy wyraźnie zakomunikować, że nie życzy się sobie dalszego kontaktu (najlepiej listem poleconym, przez e-mail lub przy świadkach). Bardzo ważne jest, aby nie reagować na dalsze kontakty ze strony prześladowcy. Warto też zmienić numer telefonu i ten nowy podać tylko zaufanym osobom. Istnieje też możliwość zablokowania danych numerów. Należy też zbierać dowody, a mianowicie notować datę i godzinę każdego telefonu i każdej wiadomości SMS od prześladowcy. Warto też SMS-y wydrukować i zachować. To samo dotyczy e-maili. Ponadto warto zrobić zdjęcia przedstawiające prześladowcę stojącego np. pod domem oraz zanotować datę i okres prześladowania. Jeśli prześladowca nęka nas, jadąc za nami samochodem, warto jest zatrzymać się przy następnym komisariacie policji. Jeśli doszłoby do groźniej sytuacji, to powinno się natychmiastowo zaalarmować policję.
Z tymi zebranymi dowodami można złożyć doniesienie na policji lub do prokuratury o uporczywym prześladowaniu (Anzeige wegen beharrlicher Verfolgung). Jest to bowiem wykroczenie na podstawie kodeksu karnego (par. 107a Strafgesetzbuch), które zagrożone jest pozbawieniem wolności do jednego roku. Ponadto można w drodze cywilnoprawnej uzyskać tzw. tymczasowe rozporządzenie (Einstweilige Verfügung), które zabrania zbliżania się lub nawiązywania kontaktu. Poza tym w ramach procesu cywilnoprawnego można uzyskać wyrok bezterminowego zaprzestania nawiązywania kontaktu lub zbliżania się (Unterlassungsurteil).

Chciałbym założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy mogę to zrobić sam i jakie czynności muszę wykonać?
- Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy przede wszystkim sporządzić akt notarialny, który zawiera statut spółki (Gesellschaftsvertrag). Muszą w nim zostać uregulowane wszystkie punkty przewidziane ustawą dotyczącą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbHG), jak np. nazwa spółki, jej siedziba, liczba oraz dane wspólników, kapitał zakładowy oraz podział co do wpłaty kapitału na wspólników itp. Ze względu na wymóg zachowania formy prawnej (akt notariany) poleca się zwrócenie w celu sporządzenia tego statutu do adwokata lub notariusza. Ponadto konieczna jest pierwsza uchwała wspólników dotycząca powołania prezesa spółki (Gesellschafterbeschluss), próba podpisu prezesa potwierdzona notarialnie (Musterzeichnung) oraz wniosek do rejestru handlowego o wpis spółki do rejestru (Firmenbuch), który również musi zostać potwierdzony notarialnie. Ostatnim wymogiem jest przedłożenie potwierdzenia banku o dokonanej wpłacie kapitału zakładowego w koniecznej wysokości (Bankbestätigung). Mimo że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką w dosłownym znaczeniu tego słowa, to może jako jedyny rodzaj spółki zostać założona tylko przez jednego udziałowca. Wszelkie inne formy spółek (spółka jawna, spółka komandytowa itp.) wymagają co najmniej dwóch udziałowców.

Aleksandra T. Fux

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…