Dyżur wrzesień - październik 2020

Pracuję w firmie od wielu lat jako sprzątaczka. W okresie koronawirusa szef nie miał zleceń, w związku z czym zameldował wielu pracowników, a w tym i mnie, na tzw. Kurzarbeit. W tym okresie wymagał ode mnie wykorzystania urlopu oraz nadgodzin. Czy tak można?

– Wytyczne dotyczące koronawirusa oraz pracy w skróconym wymiarze (tzw. Kurzarbeit) przewidują w pierwszej fazie (pierwsze trzy miesiące), że zaległe urlopy z lat poprzednich oraz zgromadzone nadgodziny muszą zostać „w miarę możliwości” wykorzystane w okresie pracy w skróconym wymiarze. Proszę jednak zauważyć, że dotyczy to tylko niewykorzystanego urlopu z lat poprzednich, a nie z bieżącego roku. W związku z tym, jeśli pracodawca wnioskuje o wykorzystanie nadgodzin lub starego urlopu, to musi to zostać wykorzystane. Ma to tę zaletę, że w tym okresie należy się pełne wynagrodzenie, a nie tylko od 80% do 90%. Jeśli natomiast Kurzarbeit zostaje przedłużona o dalsze 3 miesiące (druga faza), to wtedy pracownik zobowiązany jest do wykorzystania maksymalnie 3 tygodni urlopu z roku bieżącego.

Pragniemy z żoną kupić dom na terenie Austrii, dokładnie w dolnej Austrii (Niederösterreich). Jak możemy zabezpieczyć naszą wpłatę ceny kupna na konto notariusza, aby pieniądze nie zostały wypłacone sprzedawcy przed oddaniem domu? Czy dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej konieczne są jakiekolwiek pozwolenia na nabycie nieruchomości?
- Osoba sporządzająca umowę kupna/sprzedaży nieruchomości jest z reguły notariuszem lub adwokatem (można to zrobić w obydwu kancelariach). Sporządzający umowę z reguły działa też jako powiernik. W tym przypadku cena kupna wpłacana jest przez kupca na odrębny rachunek powierniczy notariusza lub adwokata. Ten rachunek musi zostać zarejestrowany do gremium nadzorczego odpowiedniej izby (adwokackiej lub notarialnej). Skutkiem tego jest fakt, że powiernik upoważniony jest do wypłaty ceny kupna tylko na wyznaczone w umowie rachunki bankowe. To zapobiega defraudacji tej sumy przez przelew na cudzy rachunek bankowy. Poza tym umowa reguluje też warunki, które muszą zostać wypełnione, aby powiernik mógł wypłacić cenę kupna sprzedawcy. Z reguły jest to wpisanie nowych właścicieli do księgi wieczystej oraz przekazanie im obiektu. Oczywiście w ramach umowy kupna/sprzedaży można ustalić wiele innych szczegółowych warunków.
Od obywateli Rzeczpospolitej Polskiej nie są wymagane żadne pozwolenia na nabycie nieruchomości. Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, obowiązują te same przepisy, co obywateli innych krajów członkowskich. Wymaganych w przeszłości pozwoleń lub potwierdzeń braku przeszkód do nabycia nieruchomości już nie ma.


Mój ojciec zmarł na terenie Austrii, gdzie żył od ponad 30 lat. Ja natomiast mieszkam w Polsce i od blisko 20 lat nie miałam z nim żadnego kontaktu. Zostałam teraz poinformowana o testamencie mojego ojca, w którym nie tylko ograniczył mój spadek do zachowka, ale też i sam zachowek skrócił jeszcze o połowę. Czy to jest zgodne z prawem?
– Zachowek może zostać zmniejszony do połowy, jeśli zmarły i osoba uprawniona do zachowku nie byli ze sobą w żadnym momencie lub przynajmniej przez długi okres przed śmiercią tej osoby w kontakcie, który jest zwyczajowo przyjęty dla osób spokrewnionych. Warunkiem tego jest sporządzenie testamentu, w którym zmarły musi nakazać to zmniejszenie zachowku. Jednakże prawo do zachowku nie może zostać zmniejszone, jeśli zmarły bez uzasadnionej przyczyny za czasu życia sam odmawiał kontaktu z osobą uprawnioną do zachowka. Odpowiedź na to pytanie zależy więc od tego, kto odmawiał kontaktu: czy ojciec, czy córka? W pierwszym przypadku zmniejszenie zachowka jest bezpodstawne i powinno zostać podważone w postępowaniu spadkowym. W drugim przypadku natomiast zgodne z przepisami.


Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…