Dyżur listopad-grudzień 2020

Posiadam na terenie Wiednia kilka garsonier, które od lat wynajmuję dla turystów przez AirBnB. Znajdują się one w różnych dzielnicach miasta. Otrzymałem teraz od magistratu zakaz wynajmowania jednej z moich garsonier, która znajduje się w ósmej dzielnicy. Czy miasto może mi zabronić wynajęcia mojego własnego mieszkania?


– Pod koniec roku 2018, dokładnie w dniu 22.12.2018 r., weszła w życie zmiana wiedeńskiej ustawy budowlanej (tzw. Wiener Bauordnung). W ramach nowelizacji tej ustawy wprowadzono m.in. zakaz krótkoterminowego wynajmowania mieszkań znajdujących się w tzw. strefie mieszkaniowej (tzw. Wohnzone). Konkretnie wprowadzono tu par. 7a odc. 3 WrBauO. To, czy dany budynek znajduje się w takiej strefie, można sprawdzić na stronie internetowej miasta Wiednia pod następującym adresem: https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/start.aspx 
Celem tej ustawy jest zachowanie powierzchni mieszkaniowej dla mieszkańców miasta w dzielnicach centralnych. Powodem zmiany tych przepisów był ogromny wzrost ilości mieszkań, które służyły tylko i wyłącznie w celu wynajmu dla turystów na zaledwie kilka do kilkunastu dni. W związku z tym władze miasta zareagowały powyższą restrykcją. Jednocześnie przewidziano jednak wyjątki, a mianowicie zakaz krótkoterminowego wynajmowania nie dotyczy mieszkań znajdujących się na parterze lub na poddaszu (Dachgeschoss), lub jeśli powierzchnia wynajmowanego mieszkania nie wynosi więcej niż 20% powierzchni całego piętra. Aby uzyskać takie pozwolenie o przyznanie wyjątku, należy złożyć wniosek w magistracie miasta Wiednia, dokładnie w MA 37. Na takim wniosku muszą podpisać się wszyscy pozostali właściciele tego budynku, czyli muszą wyrazić swoją zgodę.
Kwestia, na ile ograniczenie możliwości wynajmowania swojej własności jest w zgodzie z podstawowym prawem obywatelskim o nienaruszaniu własności, stanowi aktualnie przedmiot wielu skarg, które leżą na wokandzie trybunału konstytucyjnego.

W związku z ponownym lockdownem pragnę zapytać, czy ojciec naszych wspólnych dzieci, który nie mieszka z nami, ma nadal prawo je odwiedzać i zabierać na weekend?
– Aktualne rozporządzenie dot. restrykcji związanych z rozpowszechnieniem pandemii COVID-19 (tzw. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung) ogranicza możliwość wychodzenia z domu. Jest przewidzianych od tego wiele wyjątków, m.in. par. 1 przewiduje możliwość wychodzenia z domu w celu kontaktu z najbliższą rodziną. W związku z tym kontakty z własnym dziećmi wyraźnie są dozwolone. Z materiałów rządowych wynika również, że te kontakty nie tylko są nadal dozwolone, ale nawet stanowczo życzone. Jedyną możliwą przeszkodę stanowić może ustalenie przebiegu tych spotkań, jeśli między rodzicami ustalone zostało konkretne miejsce tych spotkań i ono jest aktualnie nieczynne (np. plac zabaw indoor). W tym przypadku rodzice muszą znaleźć miejsce zastępcze, które oczywiście nie stanowi zagrożenia dobra dziecka. Jeśli natomiast ustalone jest, że dzieci zabierane są do mieszkania ojca, to oczywiście nie ma w tym przypadku żadnego przeciwwskazania do dalszych kontaktów.

Mieszkałam z moim partnerem przez siedem lat w mieszkaniu wynajmowanym od miasta Wiednia (tzw. Gemeindewohnung). Niestety trzy miesiące temu mój partner niespodziewanie zmarł. Tylko on widniał w umowie o najem mieszkania. Czy teraz muszę się z niego wyprowadzić?
– Ustawa dot. najmu (tzw. Mietrechtsgesetz) przewiduje w par. 14 prawo do przejęcia umowy najmu mieszkania dla konkretnego grona osób przy zachowaniu określonych warunków. Do osób uprawnionych do przejęcia umowy najmu zalicza się małżonka/małżonkę, konkubina/konkubinę, osoby spokrewnione w linii prostej oraz rodzeństwo zmarłego. Warunkiem jest dotychczasowe zamieszkanie w tym mieszkaniu (musi ono być w momencie śmierci najemcy) oraz zapotrzebowanie na to mieszkanie (nie można posiadać innego mieszkania lub innej możliwości zamieszkania). W przypadku konkubina/konkubiny dochodzi jeszcze dodatkowy warunek, a mianowicie ta osoba musi mieszkać w tym mieszkaniu od co najmniej trzech lat (do momentu śmierci najemcy). Jeśli więc te warunki zostały spełnione, to wynajmujący – w tym przypadku Wiener Wohnen – nie ma możliwości wykluczenia pani z procedury przejęcia tego mieszkania. Wystarczy tylko poinformować wynajemcę o chęci przejęcia tego mieszkania. W dalszej konsekwencji otrzyma pani nową umowę na swoje nazwisko.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…