Dyżur styczeń - luty 2021

Dokonałam zakupów odzieży przez internet płacąc z góry za dokonany zakup. Od czasu zamówienia minął miesiąc, a ja nie otrzymałam mojej przesyłki. Sprzedawca twierdzi, że paczka została już dostarczona. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?


– Ogólna zasada dotycząca przesyłek towaru jest uregulowana w paragrafach 905/3 oraz 429 kodeksu prawa cywilnego. Według zawartych w nich uregulowań towar, który zostanie wysłany do kupującego, już w momencie przekazania go firmie transportowej staje się jego własnością, co oznacza, że kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą czy zniszczeniem towaru podczas tranzytu.
Jednak w przypadku transakcji pomiędzy osobami prywatnymi (konsumentami) a przedsiębiorcami mają zastosowanie specjalne przepisy, tzw. Konsumentenschutzgesetz (KschG), czyli prawo ochrony konsumentów. Z tego powodu w opisanej przez Panią sytuacji zastosowanie znajduje paragraf 7b KschG, według którego ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ponosi wysyłający go przedsiębiorca, aż do momentu przekazania paczki osobiście kupującemu lub innej przez kupującego wyznaczonej osobie. Co oznacza, że może Pani od sprzedającego wymagać ponownego dostarczenia przesyłki, bez żadnych dodatkowych kosztów.
Paragraf 7b KschG nie obowiązuje tylko wtedy, jeśli konsument nie zdecydował się na przewoźnika zaproponowanego przez przedsiębiorcę, lecz sam dokonał wyboru firmy przewożącej.

Kupiłem samochód w komisie i bardzo szybko okazało się, że ma wady, a dokładnie problem z silnikiem. Zgłosiłem się do sprzedającego i zaczęły się próby (nieudanych) napraw. Samochód od 6 miesięcy więcej czasu stoi w serwisie, niż u mnie. Kiedy zgłosiłem zamiar oddania samochodu, sprzedający w zamian chce oddać kwotę o 25% niższą, niż zapłaciłem. Czy mogę domagać się zwrotu całej sumy?
– W Austrii na zakup rzeczy ruchomych obowiązują 3 lata tzw. Gewährleistung, czyli prawnej gwarancji (która nie jest równoznaczna z gwarancją dawaną przez sprzedającego). Paragraf 922 kodeksu prawa cywilnego reguluje prawa kupującego w przypadku, kiedy zakupiony towar odbiega od normy. W pierwszej kolejności jest to naprawa lub wymiana. Jeśli wymiana w przypadku używanych przedmiotów jest wykluczona, a naprawa ewidentnie nie przynosi oczekiwanych skutków, w takiej sytuacji wkracza drugi rodzaj środków prawnych, czyli obniżenie ceny zakupu, tak aby odzwierciedlała wartość samochodu, lub alternatywnie wycofanie się z umowy.
Paragraf 923/3 kodeksu prawa cywilnego jasno statuuje, że naprawa musi nastąpić w stosownym czasie, nie może trwać nieskończenie długo oraz musi się to wiązać z jak najmniejszą szkodą dla kupującego. Okres 6 miesięcy wykracza poza wyznaczone ramy prawne, stąd dalsze oczekiwanie na naprawę nie jest konieczne. W tej sytuacji można żądać obniżenia ceny, zatrzymać samochód oraz dostać zwrot części zapłaconej kwoty. W związku z tym, że wada silnika to tak zwany „nicht geringfügiger Mangel”, czyli jednak problem o dużej wadze, można jak najbardziej zażądać odstąpienia od umowy oraz zwrotu pełnej kwoty zakupu, samemu oddając wadliwy pojazd sprzedającemu.

Po przeczytaniu mojej umowy wynajmu mieszkania w centrum Wiedniu okazało się, że właściciel lokalu zawarł punkt, który ogranicza czas trwania umowy do jednego roku. Czy jest to dozwolone?
– W przypadku wynajmu mieszkania w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, który rodzaj przepisów musi być wzięty pod uwagę. Jeśli chodzi o uzgodnienie terminów, tak aby było zgodne z prawem, należy rozróżnić, czy mają zastosowanie przepisy prawa najmu (Mietschutzgesetz, czyli MRG), które w szerokim zakresie chronią najemcę, czy przepisy Ogólnego Kodeksu Cywilnego (ABGB), w przypadku których nie ma szczególnych warunków dotyczących uzgadniania terminów, tj. termin obowiązuje zgodnie z ustaleniami.
W tak zwanym pełnym lub częściowym zakresie stosowania prawa najmu (MRG) termin musi koniecznie zostać uzgodniony pisemnie, a w przypadku tych umów obowiązuje minimalny okres trzech lat wynajmu. W sytuacji, kiedy te przepisy nie zostaną zachowane, umowa, która została zawarta z terminem krótszym niż trzy lata, automatycznie jest traktowana jako umowa na czas nieokreślony.
W związku z tym, że przy wynajmie przeważającej liczby mieszkań w Wiedniu znajdują zastosowanie przepisy MRG, a wyjątki są nieliczne i obejmują np. mieszkania służbowe lub te o niższym standardzie, np. z toaletą znajdującą się poza jednostką mieszkalną, punkt stanowiący o terminie jednego roku jest nieważny, a umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…