Na wszelki wypadek?

W socjalnym systemie austriackich ubezpieczeń wyróżniamy: ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, ubezpieczenie bezrobotnych oraz wypadkowe. Tylko niewielka część poszkodowanych osób ma zapewnione prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Dlaczego tak jest?

 

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Każdy, kto mieszka w Austrii musi je płacić. Jest częścią socjalnego systemu ubezpieczenia. Stawka jest uzależniona od dochodów i stanowiska w pracy. W ubezpieczeniu zdrowotnym zapewniona jest podstawowa opieka medyczna, wizyta u stomatologa oraz pobyt w szpitalu i lekarstwa.

A co z ubezpieczeniem wypadkowym?
W Austrii w ostatnim roku zdarzyło się 830000 wypadków, czyli 2300 wypadków dziennie. Tylko 1/4 z nich wydarzyła się w miejscu pracy lub w drodze do pracy. A to znaczy, że tylko niewielka część z poszkodowanych osób ma zapewnione prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Dlaczego tak jest?

Zacznijmy od początku:

1. Co to jest wypadek?
Najpopularniejszą definicją nieszczęśliwego wypadku jest „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub zmarła".
Jako skutki nieszczęśliwych wypadków traktowane są:
- śmierć (nagła w miejscu wypadku lub spowodowana urazami odniesionymi w czasie zdarzenia).
- trwały uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała (niepełnosprawność) będące następstwem takiego wydarzenia.
Za ciężki wypadek uznaje się z kolei taki wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, uraz kręgosłupa, wielonarządowe obrażenia wewnętrzne lub uraz głowy.

UWAGA! Każdego z nas może spotkać wypadek: nawet jeśli sami jesteśmy bardzo ostrożni, nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania innych osób. Niestety często słyszy się o wypadkach na budowach, placach zabaw, autostradach.

2. Kto jest ubezpieczony od wypadku?
Ubezpieczenie wypadkowe posiadają jedynie osoby zatrudnione, samozatrudnione, studenci i uczniowie (dzieci od pierwszego dnia szkoły). Ubezpieczenie to działa tylko w pewnym zakresie: dla pracujących w miejscu pracy i w drodze do niej, dla studentów i uczniów w szkole, na uniwersytecie, na szkolnych wycieczkach i w drodze do szkoły/ na uniwersytet.

3. Kto nie posiada ubezpieczenia wypadkowego?
- dzieci do pierwszego dnia szkoły (a więc także dzieci w przedszkolu!)
- gospodynie domowe
- renciści i emeryci
- osoby bezrobotne
- osoby pracujące nielegalnie.

4. Co dzieje się po wypadku? Jakie prawa do świadczeń ma osoba poszkodowana?
Weźmy przykład: Jan Kowalski ma 35 lat, mieszka i pracuje w Wiedniu od 12 lat. Pracę legalną wykonuje od 3 lat. Z wykształcenia jest piekarzem, ale pracuje aktualnie jako fliziarz. Zarabia 1500 euro netto.
Przykład a)
Wypadek na budowie. Diagnoza: Utrata 3 palców prawej ręki, 40% inwalidztwa.

Przykład b)
Wypadek na autostradzie w drodze do Polski. Diagnoza: uraz kręgosłupa, całkowity paraliż, 100% inwalidztwa.

Co się dzieje z panem Kowalskim?
a) Wypadek wydarzył się w pracy. Stopień inwalidztwa to 40%. Konsekwencje: pan Kowalski może liczyć na rentę wypłacaną co miesiąc z AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt).
Stopień inwalidztwa wynosi 40%. Pan Kowalski jest pracownikiem fizycznym. Pracownicy fizyczni, wykonujący inny zawód niż ten, którego się uczyli oraz osoby samozatrudnione nie posiadają w Austrii ochrony pracy, tzw. Berufsschutz.
Konsekwencje: AUVA może nakazać szukanie pracy w innym zawodzie.
b) Wypadek wydarzył się w czasie wolnym/poza pracą. Konsekwencje: pan Kowalski nie ma prawa do odszkodowania/renty od AUVA. Alternatywa: PVA (Pensionsversicherungsanstalt). Pan Kowalski ma 100% inwalidztwa, czyli spełnia pierwszy wymóg PVA (min. 50%). Ma jednak przepracowane tylko 3 lata (czas, w którym jest zatrudniony legalnie i płaci ubezpieczenie). Nie posiada on zatem prawa do roszczeń w PVA (minimalny okres składek wynosi 5 lat w ostatnich 10 latach).

Porównanie AUVA i PVA

 

Adela Kuliga, Polonika nr 208, maj 2012

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…