Prawa młodej mamy w Austrii

W rankingu międzynarodowym Austria jest liderem w dziedzinie pomocy finansowej dla rodzin, fot. Lena S.

W dzisiejszych czasach podział ról i obowiązków między kobietą a mężczyzną jest bardzo zróżnicowany. Jest to kwestia do przedyskutowania między partnerami, kto czym się zajmuje. Cały czas jednak są rzeczy i stany, możliwe tylko dla kobiet, jak np., ciąża i poród. I tu zamiana ról nie wchodzi w grę. Dlatego ten artykuł odnosi się w tytule do młodych mam.

Do czytania zachęcam jednak również panów. Coraz częściej to właśnie wy zostawiacie na boku pracę czy karierę i poznajecie cienie i blaski urlopu wychowawczego.
W rankingu międzynarodowym Austria jest liderem w dziedzinie pomocy finansowej dla rodzin. Rocznie przeznacza około 6,25 mld euro na różne zasiłki mające wspomagać i potwierdzać jej rewelacyjną politykę prorodzinną.

PRZED PORODEM
Mutterschutz (urlop macierzyński) to program ochrony dla przyszłej matki. Pracodawca, ale również kobieta, która jest w ciąży, muszą spełniać różne wymogi dotyczące tego programu, m.in. zakaz pracy od 8 miesiąca ciąży.
Pracodawca poinformowany o ciąży pracownicy ma obowiązek zastosować się do przepisów bezpieczeństwa, zgodnych z ustawą o ochronie macierzyństwa (Mutterschutzgesetz-MSchG). Jednym z podstawowych założeń tego przepisu jest zakaz wykonywania pracy przez kobiety na 8 tygodni przed planowanym porodem. W tym czasie kobieta otrzymuje tzw. Wochengeld (tygodniówka, zasiłek macierzyński), które ma zastąpić jej dotychczasową wypłatę. Tygodniówki wypłacane są 8 tygodni przed porodem i 8 tygodni po nim, a w przypadku narodzin więcej niż jednego dziecka, cesarskiego cięcia lub porodu przedwczesnego - przez 12 tygodni od porodu.
Wniosek o Wochengeld należy składać w odpowiedzialnej ubezpieczalni.

Mutter-Kind-Pass
Tę książeczkę badań otrzymuje każda kobieta, u której lekarz stwierdził ciążę. Jest to bezpłatna legitymacja dokumentująca opiekę zdrowotną dla kobiety w ciąży i dziecka do ukończenia przez nie 5. roku życia. Wszystkie wymagane badania są ważne zarówno dla matki jak i dziecka i są darmowe, jeśli przeprowadzane są u lekarza współpracującego z ubezpieczalnią, w której młoda mama jest ubezpieczona.

UWAGA!
Badania wykonane za granicą będą uznane w Austrii, jeśli spełniają one austriackie standardy odnośnie do charakteru badań i czasu, w którym mają być one przeprowadzone. To z kolei jest konieczne, by móc w Austrii ubiegać się o przyznanie zasiłku wychowawczego (Kinderbetreuungsgeld) i miec prawo do jego pobierania.
Jeśli kobieta w okresie ciąży lub przez pierwsze 14 miesięcy życia maluszka zaniedba któreś z wymaganych badań, a więc go nie przeprowadzi lub przeprowadzi je za późno, zasiłek wychowawczy zostanie zredukowany o połowę.
Pierwsze badanie przyszła mama musi przejść do końca 16 tygodnia ciąży. Pierwsze badanie dziecka musi być przeprowadzone w pierwszym tygodniu poporodzie..

PORÓD
Aby zarezerwować łóżko w wybranym przez siebie szpitalu, należy najpóźniej do 24 tygodnia ciąży zameldować się w odpowiednimoddziale położniczym. Jednocześnie należy dowiedzieć się, jakie rzeczy będą potrzebne w trakcie pobytu w szpitalu.
Poród w przychodni łączy w sobie zalety rodzenia w szpitalu i rodzenia w domu. Oznacza to, że poród odbywa się na oddziale położniczym w szpitalu, ale - jeśli wszystko przebiega bez komplikacji – mama i dziecko mogą już po kilku godzinach pojechać do domu, gdzie opiekę nad nimi sprawować będą położna (Hebamme) i pediatra.
Koniecznie należy pamiętać, by już w trakcie ciąży znaleźć wykwalifikowaną i zaufaną położną oraz lekarza pediatrę. Należy również wcześniej zameldować się na poród w wybranym szpitalu.
By móc rodzić w domu, należy omówić to z lekarzem prowadzącym ciążę. Jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, należy znaleźć położną, która będzie opiekować się kobietą i dzieckiem w czasie ciąży, w trakcie porodu i w okresie połogu.

PO PORODZIE
Matki i ojcowie mają prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego do końca drugiego roku życia dziecka, jeżeli mieszkają z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym. Jednoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców jest niedozwolone. Minimalny okres urlopu macierzyńskiego wynosi dwa miesiące.
Szczegółowych informacji dotyczących kwestii urlopu wychowawczego udziela Bundensministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (www.bmwa.gv.at)
Do tego rodzice mają prawo do zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. Jest to możliwe bez względu na to, czy wcześniej byli już na urlopie wychowawczym.
Z dniem 1.01.2010 roku weszła w życie ustawa o zasiłku wychowawczym (Kinderbetreuungsgeldgesetz-KBGG). Ustawa ta oferuje rodzicom możliwość wyboru jednego z dwóch różnych systemów (zryczałtowanego lub zależnego od dochodów) i jednego w sumie z pięciu wariantów zasiłku wychowawczego (Kinderbetreuungsgeld-KBG).

Uwaga!
Wniosek o zasiłek wychowawczy może być złożony najwcześniej w dzień urodzenia dziecka. Należy dobrze przemyśleć wariant, w jakim chce się pobierać ten zasiłek, ponieważ decyzja ta jest wiążąca nie tylko na cały czas pobierania zasiłku, ale również drugi rodzic zobowiązany jest do wybranej opcji. Od tej reguły nie ma odstępstw!
Zasiłek wychowawczy zryczałtowany (pauschales Kinderbetreuungsgeld) jest niezależny od dotychczasowych dochodów i jest dostępny w czterech wersjach:

Wersja 30 plus 6
Wysokość zasiłku: 14,53 euro dziennie (około 436 euro miesięcznie)
• w przypadku korzystania z tej wersji tylko przez jednego rodzica-do 30 miesiąca życia dziecka, a przez oboje rodziców maksymalnie do 36 miesiąca życia dziecka

Wersja 20 plus 4
Wysokość zasiłku : 20,80 euro dziennie (około 624 euro miesięcznie)
• w przypadku korzystania z tej wersji tylko przez jednego rodzica - do 20 miesiąca życia dziecka, a przez oboje rodziców makszmalnie do 24 miesiąca życia dziecka

Wersja 15 plus 3 wariant
Wysokość zasiłku : 26,60 euro dziennie (około 800 euro miesięcznie)
• w przypadku korzystania z tej wersji tylko przez jednego rodzica - do 15 miesiąca życia dziecka, a przez oboje rodziców maksymalnie do 18 miesiąca życia dziecka

Wersja 12 plus 2
Wysokość zasiłku: 33 euro dziennie (około 1000 euro miesięcznie)
• w przypadku korzystania z tej wersji tylko przez jednego rodzica - do 12 miesiąca życia dziecka, a przez oboje rodziców maksymalnie do 14 miesiąca życia dziecka

We wszystkich tych wersjach matka i ojciec dziecka mogą dwukrotnie wymienić się urlopem wychowawczym między sobą. Wersja wybrana na początku pozostaje jednak do zastosowania dla obojga rodziców przez cały czas pobierania zasiłku wychowawczego.
Drugim systemem, posiadającym tylko jeden wariant jest zasiłek wychowawczy w wersji 12 plus 2. Wysokość tego zasiłku to 80 procent ostatniego dochodu, ale maksymalnie 66 euro dziennie (około 2000 euro miesięcznie). Matka i ojciec dziecka mogą również wymienić się dwukrotnie. Dla jednego rodzica czas pobierania zasiłku to maksymalnie 12 miesięcy. Jeśli rodzice zamieniają się między sobą - maksymalnie 14 miesięcy.
Ta wersja dostępny jest tylko dla rodziców, którzy przez ostatnie 6 miesięcy trwania ciąży pracowali zawodowo i płacili składki ubezpieczeniowe.

WAŻNE!
Aby uzyskać więcej informacji na temat „świadczenia wychowawczego", warto zajrzeć na strony Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. Również tam znaleźć można szczegółowe informacje w sprawach transgranicznych a więc np. odnośnie do praw do zasiłku dla osób pracującychw Austrii, ale posiadających rodzinę poza jej granicami. Natomiast dla osób pracujących na własny rachunek, Izba Gospodarcza Austrii (Wirtschaftskammer Österreich) oferuje również internetowy przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez poszczególne rodzaje świadczeń do opieki nad dzieckiem.
Indywidualne porady uzyskać można w odpowiedniej ubezpieczalni państwowej. Skorzystać można również z usług Familienservice austriackiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy pod numerem telefonu 0800/240 262 (połączenie bezpłatne z każdego miejsca w Austrii).
Dla matek samotnie wychowujących dziecko austriackie Ministerium Gospodarki i Pracy stworzyło specjalny serwis. Dokładne informacje znaleźć można na stronie: http://www.allein-erziehende.at 

MAMA/TATA WRACA DO PRACY
Podczas urlopu macierzyńskiego/wychowawczego ma się zapewnioną ochronę przed zwolnieniem. Ochrona ta trwa jednak maksymalnie do drugiego roku życia dziecka. Jeśli rodzic chce przedłużyć urlop urlopu macierzyński, konieczne jest posiadanie pisemnego potwierdzenia od pracodawcy, że ten zezwala na dodatkowy czas karencji.
Indywidualnych porad w tym zakresie oraz wsparcia w przypadku zwolnienia z pracy szukać można w Izbie Pracy (Arbeiterkammer). Wiele dodatkowych informacji dostępnych jest pod adresem: wien.arbeiterkammer.at
Warto dość szybko pomyśleć o zapisaniu dziecka do żłobka, przedszkola czy później do świetlicy. Rodzicom pozwoli to na powrót do pracy czy np. na studia, a dziecku umożliwi bycie razem z rówieśnikami i, co bardzo ważne, uczenia się już w pierwszych latach życia języka niemieckiego.

Adela Kuliga

Polonika 198/199, lipiec/sierpień 2011

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…