Zasiłek dla bezrobotnych po pracy w Austrii

Kończysz pracę w Austrii i co dalej? Pamiętaj, że masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych w państwie, w którym ostatnio pracowałeś. Dowiedz się, jak go zdobyć.

 

Posłużmy się przykładem austriackim, chociaż zasady są takie same w całej Unii Europejskiej / Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii. Jeżeli pracowałeś w Austrii legalnie i masz udokumentowaną pracę, po jej zakończeniu masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w Austrii. Aby go zdobyć, musisz się zarejestrować jako osoba bezrobotna w AMS w Austrii i czekać na ustalenie prawa do zasiłku. Jeżeli świadczenie zostanie Ci przyznane, dodatkowo, po okresie czterech tygodni, będziesz mógł je transferować do Polski. Oznacza to, że mieszkając i szukając pracy w Polsce, równocześnie przez okres od 3 do 6 miesięcy będziesz pobierał zasiłek przyznany w Austrii. Powtórzmy jednak – o zasiłek musisz się postarać jeszcze przed wyjazdem do Polski. Warto podjąć ten trud, bo zagraniczny zasiłek jest wyższy niż ten przyznawany w naszym kraju.
Transfer zasiłku
Co zrobić, żeby móc transferować zasiłek? Powinieneś zgłosić taką chęć w AMS w Austrii. To w tej instytucji osoby bezrobotne pobierają świadczenia i dlatego ta instytucja wyda Ci dokument U2, potwierdzający prawo do transferu zasiłku do Polski. Uwaga! Zanim złożysz wniosek o dokument U2 w związku z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce, musisz pozostawać w dyspozycji AMS przez 4 tygodnie. Warto podkreślić, że transfer zasiłku będzie niemożliwy, jeżeli decyzję o ubieganie się o niego podejmiesz dopiero w Polsce. Wówczas będziesz miał prawo do zasiłku wyłącznie na zasadach obowiązujących nad Wisłą.
Ustalenie prawa do zasiłku w Polsce
Jeżeli nie postarałeś się o zasiłek dla osób bezrobotnych w Austrii, możesz ubiegać się o zasiłek dla osób bezrobotnych na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w Polsce. Po powrocie do kraju po pracy w Austrii powinieneś zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Rejestrujesz się tam jako osoba bezrobotna i uzupełniasz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych po pracy za granicą, dołączając do niego dokument U1, o który powinieneś postarać się w AMS w Austrii. Za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy Twoje dokumenty trafiają do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, który w Polsce jest instytucją właściwą do ustalenia prawa do zasiłku z zaliczeniem pracy za granicą. Decyzję wydaje on zawsze w oparciu o dokumentację potwierdzającą zatrudnienie za granicą i po stwierdzeniu, że w czasie wykonywania pracy np. w Austrii dana osoba była związana z miejscem zamieszkania znajdującym się w Polsce. Dlatego tak ważny jest dokument U1. Warto o nim pamiętać także dlatego, że okazuje się on pomocny w kontaktach z przyszłymi pracodawcami czy przy ustalaniu prawa do emerytury.
Ramka obok tekstu powyżej
Dokument U1 – jest jedynym dokumentem urzędowym pozwalającym na zaliczenie okresów zatrudnienia/ubezpieczenia w każdym państwie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dokument ten można uzyskać we właściwej instytucji ds. bezrobocia kraju, w którym się pracowało.]
Jeżeli nie masz dokumentu U1, wówczas wojewódzki urząd pracy wystąpi do zagranicznej instytucji ds. bezrobocia o wydanie urzędowego dokumentu potwierdzającego Twój okres zatrudnienia i ubezpieczenia. Jednak wtedy znacznie wydłuży się czas oczekiwania na decyzję w sprawie ustalenia Twojego prawa do zasiłku.
NIE REZYGNUJ Z WYŻSZEGO ZASIŁKU! Staraj się o zasiłek w kraju, w którym pracowałeś.


Paulina Juszczyk, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Polonika nr 268, wrzesień/październik 2018

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…