Stały meldunek w Austrii

Co wiąże się z decyzją o stałym zameldowaniu w Austrii (Hauptwohnsitz)?

 

Przedstawiamy wybrane tematy omawiane podczas spotkań informacyjnych z cyklu Vademecum Polaka w Austrii, organizowanych przez redakcję „Poloniki”.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ze stałym meldunkiem w Austrii wiąże się konieczność płacenia podatku kościelnego czy też przerejestrowania samochodu.


Podatek kościelny
Podatek kościelny (Kirchenbeitrag) to roczna opłata, którą wierni Kościoła katolickiego w Austrii winni opłacać, aby Kościół mógł się utrzymać i funkcjonować. Wynosi on 1,1% rocznego dochodu netto, przy czym do wysokości 400 euro można odpisać go od podatku. Każdy, kto posiada w Austrii meldunek stały (Hauptwohnsitz) i zadeklaruje się jako katolik, automatycznie zostaje zobowiązany do opłacania składki kościelnej.
Składka nazywana często potocznie „podatkiem kościelnym” nie jest wbrew pozorom uregulowana w austriackim systemie podatkowym. Za jej pobieranie odpowiada Kościół. Naruszenie obowiązku związane jest natomiast z konsekwencjami prawnymi (egzekucja, komornik).
Podstawą obliczenia składki jest wysokość rocznych dochodów. Kościół przewiduje ulgi, m.in. dla osób samodzielnie utrzymujących rodzinę, studentów, osób starszych, bezrobotnych czy tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli kogoś nie stać na opłacenie corocznego podatku, najlepiej zgłosić się do odpowiedniej Kirchenbeitragsstelle i przedstawić swoją sytuację. Ważne, żeby odpowiedzieć na wezwanie do przedstawienia wysokości swoich dochodów, w przeciwnym razie wysokość składki zostanie wyliczona zaocznie. Możliwe są również rozłożenia na raty. Brak aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła austriackiego albo regularne wspomaganie Kościoła polskiego poprzez ofiarowywane tzw. „datki na tacę“ nie zwalnia z powyższego obowiązku.
Alternatywą wobec konieczności opłaty podatku kościelnego jest wystąpienie z Kościoła (apostazja). Należy jednak pozostać świadomym, iż niniejsza decyzja równoznaczna jest z rezygnacją z wszelkiej posługi Kościoła. Co to oznacza w praktyce?
Wystąpienie z Kościoła uniemożliwia nam przyjęcie jakichkolwiek sakramentów. Utrudni, a wręcz uniemożliwi chrzest dziecka, uniemożliwi bycie chrzestnym, świadkiem na ślubie czy bierzmowaniu, wykluczy możliwość ślubu kościelnego i pochówku kościelnego. Dalszą konsekwencją jest stosowna adnotacja w księgach parafialnych (księdze chrztów). Dokonanie wypisu z Kościoła katolickiego w Austrii spowoduje, że zostanie to odnotowane również w odpowiedniej diecezji w Polsce i trafi do rodzinnej parafii. Decyzja ta bowiem nie ogranicza się tylko do granic austriackich, a dotyczy Kościoła katolickiego na całym świecie.

Przerejestrowanie samochodu
W przypadku pobytu stałego na terenie Austrii (Hauptwohnsitz) użytkownik samochodu może jeździć na zagranicznych tablicach jedynie przez jeden miesiąc. Po upływie wskazanego czasu istnieje bowiem domniemanie, że samochód używany jest na stałe w Austrii i musi tu zostać zarejestrowany oraz ubezpieczony.
To nie policja, a osoba używająca samochodu (nie jego formalny właściciel) musi wykazać, że samochód nie jest stale używany w Austrii. W praktyce jest to bardzo trudne. Policji wystarczy bowiem zapłacony mandat, zrobione na miejscu badanie techniczne czy relacja świadka. Fakt używania samochodu nie będąc jego faktycznym właścicielem nie zwalnia z obowiązku przerejestrowania pojazdu.
W przypadku poruszania się pożyczonym samochodem zaleca się posiadanie pisemnego upoważnienia do używania pojazdu od jego właściciela, najlepiej w formie aktu notarialnego, przetłumaczonego na język niemiecki. Niestosowanie się do przepisów jest karalne, w tym wypadku nawet do 6 tysięcy euro.
Kolejną ważną kwestią jest Parkpickerl, który obowiązuje w większości dzielnic Wiednia. Nie można go kupić, gdy auto nie ma austriackich tablic rejestracyjnych.

Poniżej szacunkowe koszty:
- zmiana tablic rejestracyjnych – 180–200 euro;
- wpisanie do bazy danych oraz uzyskanie europejskich dokumentów – do 180 euro
(bez wpisywania –140 euro);
- przegląd samochodu (polski przegląd nie jest uwzględniany) – 70–140 euro;
- NoVA, podatek zależny od ilości wytwarzania CO2 oraz azotu – maksymalnie 16% od wartości samochodu w tym momencie;
- Parkpickerl – zależnie od dzielnicy 140–200 euro;
- ubezpieczenie samochodu – zależne od koni mechanicznych, roku produkcji, przejechanych kilometrów, jego wyposażenia itd. Polskie zniżki uwzględnia się pod warunkiem, że są przetłumaczone na język niemiecki i nie było przerwy w ubezpieczeniu auta w Polsce dłużej niż rok.

Podatek drogowy, tzw. MVSt (Motorbezogener Versicherungssteuer) płacony jest przy ubezpieczeniu auta. Podatek ekologiczny NoVA (Normverbrauchsabgabe) jest z kolei płacony jednorazowo przy pierwszej rejestracji pojazdu w Austrii. Obowiązujące przepisy mówią, że wszystkie pojazdy wwiezione na teren Austrii i następnie w Austrii używane powinny zostać najpóźniej w ciągu jednego miesiąca przemeldowane na austriackie numery. Jeśli jakieś przeszkody administracyjne uniemożliwiają załatwienie wszystkich formalności w ciągu miesiąca, okres ten może być przedłużony jeszcze o miesiąc. Tak więc za przemeldowanie auta nie należy się zabierać po upływie miesiąca, bo wtedy jest już za późno, lecz od razu po wwiezieniu go do Austrii.


Agata Wolińska-Umschaden, Polonika nr 269, grudzień 2017/styczeń 2018

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…