VII Bieg o Puchar Jana III Sobieskiego

niedziela, 10 września 2017 r. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Biegu o Puchar Króla Jana III Sobieskiego.
Bieg odbędzie się w niedzielę, 10 września 2017 r. o godz. 11:00 na wzgórzu Kahlenberg.
Nie są to zwykłe zawody, lecz bieg o charakterze patriotycznym z „historią w tle” – w tym roku przypadający w 334. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i mający przypomnieć zwycięstwo wojsk Jana III Sobieskiego.

Przewidziane są następujące trasy biegowe:

– trasa  o długości ok. 3 km (tylko dorośli)
– trasa o długości ok. 1 km (dzieci 10-12 lat, młodzież 13-16 lat, dorośli)
- trasa  o długości 0,5 km (najmłodsze dzieci 7-9 lat) 
– oraz trasa nordic walking 3 km (tylko dorośli)

Trasy wiodą szlakiem turystycznym przez las. Obydwa biegi oraz nordic walking rozpoczynają się o godz.11.00. Uhonorowanie zwycięzców odbędzie się w trakcie uroczystości na Kahlenbergu. Dla każdego uczestnika przewidziane są pamiątkowe medale, a dla zwycięzców puchary.

Opłata startowa: dorośli 10 euro, dzieci i młodzież: 5 euro.

Informacje: tel.0664/100 82 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Film z V Biegu o Puchar Króla Jana III Sobieskiego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN VII BIEGU O PUCHAR KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

ORGANIZATOR: Pismo Polonii Austriackiej „Polonika", Vienna Office Center, Graben 12, 1010 Wiedeń, tel. 01/ 292 34 81, tel. kom. 0664/100 82 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU:
• Uczczenie 334. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej
• Integracja środowiska polonijnego poprzez imprezę sportową
• Propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu
• Promocja regionu Wienerwald

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
10.09.2017 r., niedziela, godz. 11.00. Wzgórze Kahlenberg, 1190 Wiedeń.
- Przewidziane są trasy biegowe do wyboru:
1. Bieg główny (trasa o wyższym stopniu trudności). Dystans: ok. 3 km. Start: Höhenstrasse - przy przystanku autobusowym Krapfenwaldgasse (autobus 38A). Trasa: czerwonym szlakiem turystycznym wzdłuż Höhenstrasse w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu - przez most nad Höhenstrasse - w lewo w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu. Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
2. Bieg dodatkowy (trasa o niewielkim stopniu trudności). Dystans: ok.1 km. Start: Parking przy Höhenstrasse/Villenstrasse. Trasa: szlakiem turystycznym wzdłuż Höhenstrasse - przy moście nad Höhenstrasse w prawo w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu. Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
3. Bieg dodatkowy (trasa o najmniejszym stopniu trudności). Dystans: ok.0,5 km. Start: Przy moście nad Höhenstrasse w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu. Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
4. Nordic walking: Dystans: ok. 3 km. Start: Höhenstrasse - przy przystanku autobusowym Krapfenwaldgasse (autobus 38A). Trasa: czerwonym szlakiem turystycznym wzdłuż Höhenstrasse w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu - przez most nad Höhenstrasse - w lewo w kierunku kościoła św. Józefa na Kahlenbergu. Meta: przy tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu).
- Biegi zostaną przeprowadzone szlakami turystycznymi (w większości podłoże asfaltowe). Szerokość tras: ok. 2-3 m
- Limit czasu na pokonanie trasy głównej wynosi 30 min., a trasy dodatkowej 15 min.
- Trasy będą oznaczone.
- Pomiar czasu – dla zwycięzców.
- Wręczenie pucharów i medali podczas uroczystości na Kahlenbergu 10.09.2017 r.

OPŁATA STARTOWA:
Dzieci i młodzież - 5 euro, dorośli - 10 euro (opłata przy wydaniu numeru startowego przy Punkcie Informacyjnym).

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Każdy zawodnik wypełnia i dostarcza do Organizatora zawodów podpisany przez
siebie Formularz Zgłoszeniowy. Wypełnienie i dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kategorie wiekowe uczestników:
- Najmłodsze dzieci: dziewczynki i chłopcy od 7 do 9 lat (biorą udział tylko w biegu na 0,5 km) 
- Dzieci: dziewczynki i chłopcy od 10 do 12 lat (biorą udział tylko w biegu na 1 km)
- Młodzież: dziewczyny i chłopcy od 13 do 16 lat (biorą udział tylko w biegu na 1 km)
- Dorośli: kobiety i mężczyźni od 16 lat (biorący udział w biegu na 1 km lub na 3 km oraz w nordic walking)
- Zawodnicy powyżej 16 roku życia podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną
odpowiedzialność (wypełnienie Oświadczenie Zawodnika).
- Zawodnicy poniżej 16 roku życia zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o pozwoleniu na ich udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem (Zgoda rodzica dziecka niepełnoletniego). Dzieci poniżej 10 roku życia nie uczestniczą w zawodach.
- Przydzielenie i odbiór numeru startowego następuje 10.09.2017 r. przed zawodami w Punkcie Informacyjnym.
Punkt Informacyjny czynny w dniu zawodów, 10.09.2017 r. od godz. 9.00 do 11.00 znajdować się będzie na tarasie widokowym (przy źródle, naprzeciwko kościoła św. Józefa na Kahlenbergu). Nieodebranie numeru startowego w dniu zawodów do godz.10.30 traktowane jest jako rezygnacja z zawodów. Przydzielone numery startowe powinny znajdować się na klatce piersiowej zawodnika. Po odebraniu numeru startowego zawodnik we własnym zakresie udaje się na miejsce startu.

ZGŁOSZENIA:
- U Organizatora do wyczerpania limitu startujących. Łączny limit zawodników na obydwa biegi wynosi 100 osób. Zgłoszenia do udziału w Biegu przyjmowane są do 7.09.2017 r. przez Internet (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia zawodnika). Możliwość zgłoszenia uczestnictwa bezpośrednio przed zawodami 10.09.2017, do godz. 10.30 w Punkcie Informacyjnym - tylko w miarę wolnych miejsc.

NAGRODY
- Każdy zawodnik, który w regulaminowym czasie ukończy Bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
- Zwycięzcy (1 miejsce w poszczególnych kategoriach) Biegu Głównego, Dodatkowego oraz nordic walking otrzymają puchary. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w kompleksie leśnym Wienerwald.
- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń Organizatora i służb porządkowych.
- Bieg Główny ze względu na dystans i podbiegi zalecany jest dla zawodników z przygotowaniem kondycyjnym.
- Na starcie zawodnicy ustawiają się zgodnie z przydzielonymi numerami startowymi.
- Organizator zapewnia wodę na trasie biegu i na mecie.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, jednakże w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych, ze względów bezpieczeństwa, Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a nawet odwołać zawody.
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Zawodnicy wyrażają zgodę dla Organizatora Biegu i podmiotów z nim powiązanych na przetwarzanie ich danych osobowych oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dla potrzeb zawodów.
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kultury
osobistej oraz zasad fair-play podczas trwania zawodów. Do wręczenia pucharów, medali i zrobienia pamiątkowych zdjęć, zawodnicy powinni mieć na sobie numery startowe. Wykluczone jest propagowanie przez zawodników w trakcie imprezy idei pozasportowych, nie związanych z charakterem Biegu.
- Organizator nie odpowiada za zaginione w czasie trwania zawodów rzeczy osobiste zawodników.
- Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora ani osób współpracujących z nim podczas zawodów.
- W przypadku niestosowania się zawodnika do regulaminu może być on wykluczony z zawodów, względnie zdyskwalifikowany.
- Wszystkie spory związane z zawodami rozstrzyga Organizator, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące.
- Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…