AMS - Arbeitsmarktservice

AMS - urząd pośrednictwa pracy, fot. Peter Spiola/AMS

Nie ma chyba w Austrii Polaka, który nie wie, co oznacza skrót AMS.

Już od 1 maja 2011 r. AMS jest dla Polaków jednym z najczęściej odwiedzanych urzędów w Austrii. Zapraszam więc na małą wycieczkę po Arbeitsmarktservice.

AMS – co to jest?
AMS, czyli Arbeitsmarktservice - jest odpowiednikiem polskiego urzędu pośrednictwa pracy. To instytucja państwowa, której głównym celem i zadaniem jest zwalczanie bezrobcia poprzez pośredniczenie i pomoc bezrobotnym w szukaniu pracy, jak również pomoc firmom, instytucjom i urzędom w znalezieniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska.

Czym zajmuje się AMS?
AMS zajmuje się doradztwem zawodowym, informuje o prawach i obowiązkach wynikających z bezrobocia lub zatrudnienia. AMS doradza, pośredniczy i finansuje dalsze kształcenie czy nawet zmianę profilu zawodowego.

Kolejnym jego bardzo ważnym, a być może nawet najważniejszym zadaniem, jest zapewnienie osobom bezrobotnym wsparcia finansowego w postaci zasiłku dla bezrobotnych - Arbeitslosengeld, a czasem również w postaci zasiłku doraźnego, tzw. Notstandshilfe.

Aby móc w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez AMS, tj. móc pobierać taki zasiłek, osoba musi spełniać określone warunki odnośnie czasu przepracowanego w Austrii (więcej informacji na temat warunków otrzymania finansowego wsparcia od państwa austriackiego dostarczy następny numer „Poloniki").

Gdzie szukać potrzebnych informacji?
AMS oferuje nam rozbudowaną stronę internetową (www.ams.at), na której znaleźć można informacje na wszystkie tematy, które nurtują nas w związku z pracą w Austrii. Niestety, strona jest dostępna tylko w języku niemieckim (niewielka jej część również w języku angielskim), co dla wielu obcokrajowców może być pewnym utrudnieniem zarówno w zdobywaniu informacji na temat tej instytucji, jak i w samym szukaniu pracy.

Dzwoniąc pod numer 01/87 871 połączymy się z centralą AMS, której pracownik, w zależności od naszego miejsca zamieszkania, połączy nas z odpowiednią siedzibą tej instytucji.

Co czeka na nas w oddziałach AMS?
Regionalne oddziały AMS podzielone są na trzy strefy:

• Strefa informacji (Infozone) - oferuje anonimowe i niebiurokratyczne możliwości samodzielnego uzyskania informacji, a więc ulotki, foldery, formularze itp.

• Strefa serwisu (Servicezone)- prowadzi doradztwo dla osób szukających pracy, mających już ściśle określony zawód lub co najmniej sektor, w którym chcą pracować.

Również ta strefa odpowiedzialna jest za sprawy związane z zasiłkiem dla bezrobotnych.

• Strefa konsultacji/doradztwa (Beratungszone)- osoby szukające pracy otrzymają tutaj indywidualne doradztwo i wsparcie w całym procesie szukania jak i rozpoczęcia pracy. Również ta strefa odpowiedzialna jest za pomoc w szukaniu odpowiedniego wykształcenia czy miejsca stażu dla praktykantów chcących podjąć praktykę zawodową.

Różnica między „Arbeitslose" i „Arbeitssuchende"
Ważne jest, by osoby szukające wsparcia i pomocy w AMS wiedziały od początku o zasadniczej różnicy wynikającej ze statutu zawodowego:

Arbietslose - to osoba, która aktualnie nie ma pracy. Wyróżnimy tu znowu dwie grupy: jedna, to osoby posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych (Anspruch auf Arbeitslosengeld). Druga grupa to osoby, które tego prawa nie posiadają.

(O dokładnych wymaganiach AMS odnośnie prawa do zasiłku napiszemy w następnym numerze).

Arbeitssuchende - to osoba poszukująca pracy, wykonująca jednak aktualnie jakieś zajęcie (np. praca, szkoła, studia). Ten status mają zatem osoby znajdujące się aktualnie w fazie szukania pierwszej pracy bądź też zmiany aktualnej.

AMS wspiera wszystkie te osoby, niezależnie od tego, czy mają one prawo do zasiłku, czy nie.

Wspólną cechą dla osób, które chcą w AMS mieć status Arbeitslose bądź Arbeitssuchende jest wymóg posiadania pozwolenia na pracę w Austrii. Od 1 maja 2011 roku punkt ten nie dotyczy obwyateli ośmiu nowych krajów członkowskich UE, w tym Polaków chcących w Austrii podjąć legalną pracę.

Jak uzyskać pomoc/doradztwo w szukaniu pracy lub odpowiedniego kursu lub stażu?
Możliwości są tutaj dwie:

1. Spotkanie w AMS, na które koniecznie należy zabrać e- card i dokument tożsamości ze zdjęciem (w dalszym ciągu najlepiej zabierać ze sobą paszport, bo zdarza się, że dowód osobisty czy prawo jazdy w austriackich urzędach nie wystarczają).

2. Rejestracja na internetowej stronie AMS poprzez wypełnienie tam formularza on-line. Natępnie AMS powiadomi nas o terminie indywidualnej rozmowy (należy pamiętać, by zabrać e- card i dowód tozsamosci!)

Od momentu zarejestrowania jest się informowanym o wolnych miejscach pracy. Dodatkowo na internetowej stronie AMS znajduje się tzw. eJob-Room, czyli giełda pracy online. Ogromnym plusem posiadania elektronicznego konta w AMS (eAMS-Konto) jest fakt, że wiele spraw związanych z szukaniem pracy można załatwić drogą elektroniczną w dowolnym czasie i miejscu, niezależnie od godzin otwarcia filii AMS.

BIZ-BerufsInfoZentren des AMS - Centrum informacji zawodowej AMS
Jest to instytucja działająca przy AMS, oferująca wiele różnych informacji na temat zawodów, rodzajów i możliwości zatrudnienia, jak również dużą liczbę ofert związanych z wykształceniem i dokształcaniem.

W centrach BIZ znajdziemy wiele ulotek, folderów i czasopism, które zawierają informacje na wszystkie możliwe tematy w zakresie informacji zawodowej; od kursów językowych czy komputerowych poprzez naukę zawodu do przepisów obowiązujących na rynku pracy (dla obcokrajowców włącznie). BIZ dają nam do dyspozycji komputery, broszury, filmy wideo, mapy informacyjne, a także indywidualne doradztwo i wsparcie np. przy pisaniu podania o pracę.

Siedziby BIZ w Wiedniu:

1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 2b

1100 Wien, Laxenburger Straße 18

1130 Wien, Hietzinger Kai 139

1160 Wien, Huttengasse 25

1210 Wien, Schloßhofer Str 16-18

Ruszmy aktywnie w stronę austriackiego rynku pracy! Nie bójmy się pytać, zdobywać informacje. Nie zamykajmy się na możliwości dokształcania czy nawet przekwalifikowanie na inny zawód. Pokażmy, że jesteśmy ludźmi pracowitymi, chcącymi się dokształcać i rozwijać, pracownikami, na których można polegać.

Europa się jednoczy! Ten proces już się rozpoczął i przybiera tylko na sile. Unia Europejska, otwarcie granic, otwarcie rynków pracy: wynieśmy z tego to co najlepsze i wnieśmy w ten proces również sami coś od siebie. Możliwości jest bardzo dużo.

Adela Kuliga, Polonika nr 196, maj 2011

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…