Zwrot podatku

Niektórzy mówią, że pieniądze leżą na ulicy. Nie, proszę państwa, pieniądze leżą w urzędzie skarbowym i czekają, żeby je odprowadzić do domu!

Jak to się dzieje? Podatnikom regularnie potrącane są zaliczki na podatek dochodowy od miesięcznego wynagrodzenia, w wielu przypadkach w wyższej wysokości niż należny podatek dochodowy w roku kalendarzowym. Ponieważ podatnicy nie wiedzą, że mają nadpłatę podatku w urzędzie skarbowym i nie znają przysługujących im ulg i zwolnień podatkowych, nie składają rocznych deklaracji podatkowych – nie składają wniosku o zwrot nadpłaconego podatku.

Dla kogo
Na zwrot podatku mogą liczyć przede wszystkim podatnicy, którzy:
 mieli przerwy w zatrudnieniu (również z powodu urlopu macierzyńskiego czy praktyki) lub podjęli pracę w trakcie roku kalendarzowego, tzn. nie przepracowali pełnego roku kalendarzowego,
 posiadają dzieci,
 samotnie wychowują dziecko lub są jedynymi żywicielami rodziny,
 posiadali w roku kalendarzowym wydatki specjalne, ponosili koszty uzyskania przychodu lub koszty nadzwyczajne,
 od dochodu na podstawie umowy o pracę potrącane były składki na ubezpieczenia społeczne, ale podatku nie odprowadzano (przy niskich dochodach).

Terminy
Ostatecznym terminem dobrowolnego złożenia zeznania podatkowego jest 31 grudnia, po upływie 5 lat od roku kalendarzowego, za który deklaracja jest składana. Tak więc dobrowolna deklaracja za rok 2016 powinna zostać złożona najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku.

Podatek negatywny
Jeśli podatnikowi przysługują ulgi podatkowe, a nie ma podatku należnego, od którego można by je potrącić, wówczas mamy do czynienia z podatkiem negatywnym (Negativsteuer). Podatek negatywny powstaje, jeżeli od miesięcznego wynagrodzenia podatnika odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a dochody w roku kalendarzowym nie przekroczyły granicy kwoty wolnej od podatku, tj. 12 000 euro (np. praktykanci, osoby zatrudnione na niepełny etat).
Podatnik otrzymuje wtedy jako zwrot z Urzędu Skarbowego:
 50% składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, odprowadzonych w danym roku kalendarzowym, maksymalnie 400 euro rocznie lub maksymalnie 110 euro rocznie, w przypadku osób pobierających świadczenie emerytalne,
 ryczałt kosztów poniesionych na dojazdy do pracy (Pendlerpauschale), podwyższający maksymalną wysokość zwrotu do 500 euro rocznie.

Zwrot podatku negatywnego w wyżej wymienionych przypadkach nie przysługuje osobom osiągającym dochody na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.


Uwaga: rodzice samotnie wychowujący dziecko lub podatnicy będący jedynymi żywicielami rodziny otrzymają zwrot negatywnego podatku, powstałego z tytułu przysługujących im ulg podatkowych, również wtedy, kiedy dochody osiągane były na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dagmara Urbańczyk, autorka artykułu, wydała specjalną publikację pt. „Deklaracja Podatkowa 2016 Austria”, zawierającą wskazówki dotyczące wypełniania formularza rocznego zeznania podatkowego.

Polonika nr 262, wrzesień/październik 2017

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…