Co nowego w prawie podatkowym?

Odpowiada Agnieszka Dajtrowska, właścicielka firmy V-T Buchhaltungsgesellschaft mbH.

 

Czy nastapiły jakieś zmiany w austriackich przepisach dotyczących rozliczeń finansowych?
– Tak, w tym roku został wprowadzony Familienbonus w wysokości do 1500 euro na rok, na dziecko do 18. roku życia, na które pobierany jest zasiłek – Familienbeihilfe. Osoby płacące podatki w Austrii mogą otrzymać tę ulgę podatkową w dwóch formach: w postaci wyższego ekwiwalentu miesięcznego, poprzez pomniejszony miesięcznie podatek dochodowy (Lohnsteuer), lub w postaci jednorazowego zwrotu z podatku, poprzez rozliczenie roczne z urzędem skarbowym (Arbeitsnehmerveranlagung).

Czy każdy może otrzymać ten zwrot?
– Ten zwrot przysługuje jedynie osobom, które płacą podatek dochodowy w Austrii, czyli osobom, które są zatrudnione na umowę o pracę, prowadzą firmę lub w jakikolwiek inny sposób są płatnikami podatku dochodowego, np. freie Dienstnehmer. Osoby mało zarabiające, niepłacące podatku dochodowego, nie otrzymają żadnych dodatkowych pieniędzy.Ta reforma ma na celu wspieranie osób pracujących i lepiej zarabiających.

Wspomniała Pani, że osoby zatrudnione będą mogły miesięcznie korzystać z tej ulgi podatkowej. W jaki sposób?
– Osoby zatrudnione powinny złożyć formularz E30 u swojego pracodawcy, wtedy miesięczna wypłata od 2019 r. zostanie podniesiona adekwatnie do wysokości odliczonego podatku. Do formularza E30 należy dołączyć potwierdzenie otrzymywania zasiłku rodzinnego Familienbeihilfebestätigung. O ile podatnikowi był do tej pory odciągany podatek dochodowy do 1500 euro rocznie, o tyle wzrośnie jego wynagrodzenie w skali roku. My osobiście u nas w kancelarii doradzamy wszystkim formę rozliczenia rocznego, ponieważ wówczas zwrot ten jest faktycznie odczuwalny jako jednorazowy roczny bonus. Jeśli pilnie rozliczymy się z urzędem skarbowym do 30 kwietnia, tak jak zakładają przepisy, możemy wykorzystać ten zwrot np. na rodzinne wakacje.

Czy na dzieci powyżej 18. roku życia przysługuje również Familienbonus?
– Tak, ale tylko w wysokości 500 euro na dziecko na rok.

Jak będzie wyglądał podział Familienbonus między rodziców?
– Familienbonus plus może być podzielony po połowie na obydwojga rodziców lub jedno z rodziców może wykorzystać całość zwrotu.

Jeśli dzieci mieszkają za granicą, czy wówczas również możemy się starać o zwrot tego podatku?
– Tak, na dzieci mieszkające w EU/EWR lub w Szwajcarii będzie można otrzymać Familienbonus w wysokości zindeksowanej do standarów życia w danym kraju. Te same zmiany zresztą zostały wprowadzone od stycznia tego roku również w wysokości przyznawanego zasiłku rodzinnego dla dzieci żyjących w poszczególnych krajach EU/EWR lub w Szwajcarii. Obecnie zasiłek rodzinny jest dostosowywany do standardów życia i przciętnych kosztów utrzymania dzieci żyjących w danym kraju wspólnoty. I tak np. na dzieci żyjące w Polce lub na Węgrzech otrzymamy znacznie niższe rodzinne od tego, które rok temu było standardowo przydzielane dla wszystkich dzieci, niezależnie od tego, gdzie się wychowywały. Podstawą było to, by rodzic pracował zarobkowo w Austrii. W porównaniu, dzieci wychowujące się we Francji lub w Szwajcarii otrzymają świadczenia rodzinne wyższe nawet, niż dzieci mieszkające w Austrii.

Czy osoby rozliczające się z podatku dochodowego w Austrii muszą się liczyć jeszcze z jakimiś zmianami od tego roku?
– Raczej z obostrzeniami przy rozliczeniach zwrotów od prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (Doppelte Haushaltsführung). Tak licznie do tej pory rozliczane zwroty za opłacanie kosztów mieszkania na terenie Austrii i dojazdy do rodziny do stałego miejsca zamieszkania są teraz przyznawane jedynie tymczasowo na okres do dwóch lat. Co oznacza, że partner bądź małżonek żyjący w Polsce ma dwa lata na to, aby przeprowadzić się do Austrii. Jeśli to nie nastąpi, podatnikowi nie przysługują po tym okresie przejściowym powyższe zwroty, chyba że udowodni, że rodzina nie może przenieść się do Austrii na stałe z ważnych powodów osobistych. To z kolei jest możliwe tylko pod pewnymi warunkami:
 Przeprowadzka współmałżonka/współmałżonki z Polski do Austrii jest niemożliwa ze względu na własną pracę zawodową, przy czym zarobki z tytułu tego zatrudnienia muszą wynosić min. 6000 euro lub więcej niż 1/10 pracującego w Austrii podatnika (Lohnsteuerrichtlinien Rz344);
 Osoba rozliczająca się w Austrii prowadzi drugą działalność zarobkową w pobliżu stałego zamieszkania rodziny w Polsce;
 Ma umowę o pracę na czas określony na okres 4–5 lat;
 Przeprowadzka współmałżonka/współmałżonki jest niemożliwa ze względu na opiekę nad osobami chorymi lub wymagającymi stałej opieki, np. starsi niedołężni rodzice, upośledzone dzieci itd.
Tu chcę podkreślić, że te kryteria są naprawdę surowo weryfikowane przez urząd skarbowy poprzez wezwania wyjaśniające (Ersuchen um Ergänzung), gdzie podatnik musi przedłożyć solidne dowody na udowodnienie powyższych wytycznych. Mogą to być np. roczne PIT-y współmałżonka lub potwierdzenia lekarskie dotyczące bliskich wymagających stałej opieki.

Ryszard Kowalewski, Polonika nr 272, maj/czerwiec 2019

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…