Zmiany w 2016 roku

W nowym roku czeka nas sporo zmian w wielu dziedzinach. Wybraliśmy niektóre z nich.




Zdrowie: Opłata za receptę wzrośnie do 5,70 euro. Aby zapobiec nadużyciu e-card, w szpitalach oraz przychodniach będą zaostrzone kontrole tożsamości. Od teraz trzeba będzie okazać dowód osobisty. Ponadto dowód osobisty może być wymagany w ambulansie oraz prywatnych przychodniach. Jak co roku wzrasta również opłata za receptę. W 2016 wynosi ona 15 centów więcej, czyli 5,70 euro. Z tej opłaty zwolnione są osoby, których dochód nie przekracza 882,78 euro, oraz pary z maksymalnym dochodem 1323,58. Opłata za e-card w tym roku będzie wynosić 11,10 euro.
Internet: Kary za znęcanie się w Internecie zostały zaostrzone. Nowością jest to, że cyberprzemoc również będzie traktowana jako przestępstwo. Za wstawienie np. na Facebooku wideo, które kogoś upokarza, może zostać nałożona grzywna pieniężna lub kara pozbawienia wolności do roku. W przypadku, gdy ofiara planuje samobójstwo bądź je popełni, sprawca może trafić do więzienia na okres do 3 lat. W przypadku podżegania, nawoływania do przemocy i nienawiści, kara więzienia może wynosić do 2 lat (jeżeli dotrze to do minimum 30 osób). W przypadku gdy informacje te dotrą do minimum 150 osób, grozi kara do 3 lat więzienia. Jeżeli któraś z tych osób pod wpływem informacji posunie się do przemocy, osobie rozpowszechniającej te informacje grozi do 5 lat więzienia.
Emeryci: Do 29 lutego rząd zadecyduje o zmianach w sprawach emerytur. Pewne jest jedynie, że wraz z tzw. częściową emeryturą został wprowadzony nowy rodzaj emerytury. Osoby ubiegające się o nową emeryturę muszą mieć ponad 62 lata. Nowa ustawa dotyczyć będzie mężczyzn, gdyż kobiety mogę pójść na emeryturę w wieku 60 lat. Czas pracy na częściowej emeryturze może być zmniejszony od 40 do 60%, a straty płac będą rekompensowane do 50% (do wysokości ASVG – Höchstbeitragsgrundlage, czyli 4860 euro). Koszty pracodawcy, a więc wyrównanie pensji, jak również wypłatę dalszych składek na ubezpieczenie społeczne czy odszkodowanie płac, przejmie państwo. Jest to znacząca różnica między dawną a nową emeryturą. Z początkiem roku emerytury wzrosną o 1,2%, co pokryje koszty inflacji. Wyrównanie do minimalnych emerytur wzrośnie do 882,78 euro dla osób samotnych, a w przypadku małżeństw do 1323,58 euro.
Dla zatrudnionych na najniższą stawkę uposażenia (geringfügige Beschäftigung) maksymalna pensja będzie podniesiona do 415, 72 euro miesięcznie (maksymalnie 31,92 euro dziennie). Otrzymujący wcześniejszą emeryturę, jeżeli nie chcą jej utracić, mogą zarobić maksymalnie jedynie tę kwotę.
Kobiety, które nie mogą wykazać się więcej niż 15 latami składkowymi, będą miały doliczone do emerytury po 4 lata na każde dziecko. W ten sposób np. kobieta z jednym dzieckiem, wykazująca się 11 latami składkowymi, zyska prawo do emerytury (minimum 15 lat).
Zasiłek rodzinny: Nastąpi wzrost o 1,9 procent. Dla dzieci poniżej 2 lat przewidziany jest miesięczny zasiłek w wysokości 111,80 euro, dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat – 119, 60 euro, od 10 do 18 lat –138,80 euro, dla osób od 19 lat –162 euro.
Telekomunikacja: Tańsze połączenia w Unii Europejskiej. Od maja 2016 cena połączenia roamingowego w Unii Europejskiej zostanie obniżona do 5 centów za minutę (albo za MB) oraz do 2 centów za SMS. W połowie roku 2017 wszelkie opłaty roamingowe zostaną zniesione. Od 27 lutego dla każdego zakończonego kontraktu dla telefonii stacjonarnej, Internetu oraz telefonu komórkowego okres wypowiedzenia będzie wynosił tylko jeden miesiąc, obecnie są to 3 miesiące. W przyszłości w razie zmiany dostawcy dla telefonii stacjonarnej będzie istniała możliwość pozostawienia dotychczasowego numeru.
Uniwersytet: Od jesieni 2016 roku faza rekrutacji (STEOP) na uniwersytety zostanie poszerzona. Kierunkami, które nie są objęte zmianami, są medycyna, weterynaria oraz psychologia. Podczas rekrutacji przyszli studenci zapoznają się z przebiegiem studiów. Osoby, które zdadzą egzaminy wstępne, mogą kontynuować naukę na wybranym kierunku. Kandydat musi otrzymać co najmniej 20 punktów ECTS, by mógł pozostać na uczelni.
Szkoły: Matura tzw. centralna odbędzie się między 9 a 19 maja 2016 roku – również po raz pierwszy w szkołach typu BHS (Berufsbildende höhere Schule). Uczniowie oprócz matury pisemnej oraz ustnej muszą napisać pracę dyplomową. Powstał plan, by częściowo realizować reformy szkolne dotyczące autonomii dla szkół podstawowych, jednak nie ma ostatecznej decyzji.
Bank: Od września 2016 każdy obywatel ma prawo do otworzenia własnego podstawowego konta bankowego (Basiskonto). Dotyczy to również osób, które starają się o azyl, są bezdomne czy też zadłużone. Osoby te będą mogły otworzyć Giro-Konto. Koszt jego prowadzenia szacuje się na 80 euro w skali roku, a dla osób z najniższą emeryturą, z dochodem minimalnym lub starających się o azyl opłata ta nie powinna przekroczyć 40 euro. Nie ma możliwości przeciągnięcia konta. Projekt jest ukończony, jednak jeszcze nie uchwalony.

Top
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Österreichisch-Polnischer Verein für Kulturfreunde „Galizien“, jest administratorem danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce prywatności. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na zasadach określonych w tej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie w można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta lub konfiguracji usług internetowej. More details…